Midden in de gemeenschap - tuin rond de Lambertikerk - Zelhem - realisatie 2005

De kerk vormde in vroeger tijden het middelpunt van de dorpsgemeenschap. De ruimte eromheen werd gebruikt als kerkhof, maar ook werd er markt gehouden en kermis, de was werd er gebleekt en kinderen speelden er hun spel. Op oude prenten zien we een open grasveld, omgeven door een laag muurtje. Het nieuwe ontwerp is gebaseerd op deze historie. Om de kerk weer rondom zichtbaar te maken, is in overleg met betrokkenen de (hoog) opgaande be- planting opgeruimd. Zoveel als mogelijk is er gras aangebracht, en brede klinkerpaden met het oog op de toeganke- lijkheid. Rond het koor van de kerk een Bezinningstuin met symbolen uit de christelijke traditie, en in de voortuin een kring van bankjes in de kleuren van het kerkelijk jaar. De Lambertikerk, weer zichtbaar centraal in de samenleving ...

 

 

 

 

projecten 1 van 1
« 1   »Kies foto voor vergroting
Vergroting
Vergroting
Vergroting
Vergroting